Империализмът на Запада и политиките на военна + социална държава отглеждат терористи

Западните правителства изземат огромна част от парите гражданите си, предизвиквайки обедняването им. С тези пари финансират смяна на светски режими