Кауза

Сайтът „Либералната истина“ е за неприкосновеност на личната свобода и собственост. Следователно е против всякакви форми на потисничество и грабеж, като:

1. Многобройните и излишни държавни забрани, регулации, лицензи, разрешителни и т.н., ограничаващи личния избор, частната инициатива, предприемачеството и свободното функциониране на пазарите.

2. Данъчната система в настоящия й вид, която представлява насилствен грабеж и посегателство върху собствеността на хората.

3. Различните злоупотреби с властта – както и разбира се самата власт като такава, допускаща възможност за злоупотреби като корупция и кражби в особено големи размери и др., ставащи възможни и при съвременната измамна в същността си система, наричана „представителна“ „демокрация“, която всъщност е параван на олигархията.

4. Олигархията, създавана с посредничеството на държавата, или казано по друг начин – привилегированите от властта бизнес-схеми и грабежи.

5. Глобалистските (наднационални) потиснически организации, каквито са например социалистическият паразит ЕС, МВФ, Световната банка, ООН, НАТО, СТО, БМР и др., както и между-правителствени споразумения, фактически ограничаващи свободната търговия, като ГАТТ, ГАТС, ТРИП, НАФТА, ЕИП и др., в т.ч. и по-нови инициативи за антилиберални споразумения от рода на ТПТИ, ТТП и СЕТА.

6. Проявите на международна агресия, колониализъм и войни, в т.ч. и особено от страна на САЩ и глобалистската терористична организация НАТО.

7. Фалшифицирането на парите, извършвано от централно-плановите органи за парична фалшификация, наричани „централни банки“, както и узаконената кражба, каквато представлява банкирането с частичен резерв на покритие на депозитите до поискване.

Имаме за цел да защитаваме и отстояваме правото на неприкосновена лична свобода и собственост и да сигнализираме за всякакъв вид посегателства срещу това право на неприкосновеност, вкл. горе изброените.

Важно уточнение! Това не е новинарски сайт. Фокусът е върху най-важното, засягащо горе описаната тематика, а не непременно върху най-новото, както е при новинарските медии.

Част от публикациите на „Либералната истина“ са оригинални авторски или преводи; други са взаимствани от различни интернет източници, като всеки път източникът е посочван под публикацията. Ако някоя медия, сайт или автор не желаят негови/нейни публикации да се качват на „Либералната истина“, пишете на liberal@liberalnataistina.info и желанието Ви ще бъде уважено.

***

Още едно важно уточнение: въпреки че името на сайта е „Либералната истина“ – а то е такова понеже е предназначен за всички нас, търсещи истината – това не означава, че всички публикации тук са истинни или претендират да са такива. Някои може да са, други не – оставяме на времето и бъдещите разкрития да докажат това, за което достатъчно силни доказателства засега няма. Ако някой има повече информация относно някоя от публикациите тук, или има доказателства, че нещо не е точно така, или че информацията е невярна – ще бъдем благодарни, ако ни пишете и коригирате.

Освен това поради твърде потисканата свобода на словото у нас, ние се отказваме от каквито и да било „претенции за истинност“ и определяме сайта като „фалшиви новини и бъзици“ – а кое, дали и доколко е „фалшиво“ – нека читателят преценява на своя отговорност…