Зловещи инициативи на глобалистите – комунисти

Можем да изброим накратко следните зловещи инициативи на глобалистите-комунисти – манипулаторите, стремящи се да установят единно тоталитарно управление за целия свят:

1. Война срещу парите и спестяванията на хората, водена от банкстерите и слугите им – централните банки (институции за централно-планови парични фалшификации). Осъществява се чрез парична „експанзия“ (т.е. фалшификация), отрицателни лихвени проценти и множество гарантирани на държавно и дори наддържавно ниво привилегии (в т.ч. бейл-аути, бейл-ини и т.н.).

2. Война срещу кеша – тук също няма съмнения, че е глобално координарана конспирация и се води на много места по света, като във времето става все по-интензивна.

3. Война срещу икономическатата свобода – офшорните зони например са и ще бъдат обект на все по-агресивни атаки от страна на глобалистски комунистически структури като ЕС, САЩ и др.

4. Протекционистични междуправителствени институции и споразумения СРЕЩУ свободната търговия – тук влизат протекционистични антилиберални инициативи като СТО, ЕС, НАФТА, ТПТИ, ТТП, СЕТА и т.н., които в действителност облагодетелстват глобалистската олигархия (наример чрез свирепи протекции на „правото на интелектуална собственост“) за сметка на обикновения човек.

5. Идиотщината за „борба срещу климата“ – изключително зловеща глобалистска измама, споделяна от почти всички страни по света, унищожаваща икономическата свобода и целяща да концентрира все по-голяма глобална икономическа власт у глобалистските комунисти; съществуват сериозни подозрения, че това може да е оправдание за въвеждане на глобален данък в един момент.

6. Глобалистски дирижираните войни, преврати, „цветни революции“, „миротворчески мисии“ и всякакви унищожаващи суверенитета на отделните страни и граждани интервенции – тук основни действащи лица са терористичната империя САЩ чрез подопечни техни глобалистски организации – като терористичния паразит НАТО, ООН и др., както и разбира се престъпникът глобалист Сорос с неговите комунистически подривни НПО-та, уж борещи се за „благородни“ каузи като „човешки права“, „опазване на природата“, „борба с корупцията“ и т.н., но в действителност стремящи се към овладяване на политическата власт на локално и наднационално ниво.

7. Масовата принудителна миграция – принудителна спрямо данъкоплатците на приемащите страни, принудени да плащат за издръжката на мигранти, повечето от които не са дори бежанци, а просто пришълци с паразитна нагласа, немалко от тях и джихадисти. Тук отново главно действащо лице е милиардерът-комунист Сорос, като на помощ идват наднационални потиснически институции като ЕС, особено чрез червената бабичка-диктатор Меркел.

8. Има още много други зловещи инициативи на глобалистските комунисти като например агресивното натрапване на ГМО-схемите на Монсанто, Дюпон и други привилегировани корпорации, масови ваксинации на хора в бедните страни, намеси в образованието, чипирането и т.н.

Общото между всички тези зловещи инициативи на глобалистските комунисти е, че са насочени срещу всеки от нас – целят да унищожат личната ни свобода и собственост, както и да установят силно централизирана глобална тоталитарна власт, спрямо която да нямаме никакви права, а само задължения.

Глобалистският комунизъм се разгръща на 2 видими нива:

1. Властови глобалистски институции – всички те са паразитни, колективистични, потиснически и концентриращи глобална власт като унищожават суверенитета на отделните страни заедно с личната свобода на хората в тях – ООН, МВФ, СБ, БМР, СТО, НАТО, ЕС и други глобалистски организации и инициативи, в т.ч. и междуправителствени споразумения, лъжливо представяни „за свободна търговия“, а реално протекционистични в полза на глобално привилегировани олигарси.

2. На ниво редови зомбита – това са насърчаваните и зомбирани от глобалистите: „културни марксисти“/“войни на социалната справедливост“ (SJW), радикални феминистки, ЛГБТ-активисти-лобисти, уахабитски джихадисти, „еколози“-дини (зелени отвън, но червени отвътре), получатели на най-различни привилегии и подаяния, подкупени от „щедро“ обещаващите политици и т.н.

Добрил Русев

Споделете: