Съвременната война срещу дефлацията ще направи всички ни по-бедни

Множество експерти изразяват загриженост относно „ниските“ според тях нива на цените, на които „трябва“ да се противодейства чрез политики на централните банки.
Според повечето експерти дефлацията е лоша вест, защото създава очаквания за намаляващи цени. В резултат те вярват, че потребителите ще са склонни да отлагат покупките си, очаквайки, че цените ще продължават да падат в бъдеще. Това намалява цялостното потребление и по този начин отслабва икономиката. Поради това такива коментатори вярват, че политиките, противодействащи на дефлацията, ще противодействат и на икономическия спад.
Такива са политиките, създаващи инфлация, която според тях – в определени произволно зададени нива (например 2%) е полезна за икономиката, като поощрява потреблението.
Инфлацията като явление не се изразява задължително в общо увеличаване на цените, а в нарастване на паричното предлагане. Като правило нарастването на паричното предлагане задвижва общо увеличаване на цените, но не е задължително.
При постоянно количество на парите, увеличаването на стоките ще доведе до намаляване на цените. Цените също ще паднат и ако да кажем имаме увеличаване на количеството стоки с 10% и нарастване на паричното предлагане с 5%. Тогава цените ще паднат с 5% и спадащото ниво на цените ще прикрие факта, че всъщност имаме инфлация от 5%.
Причината защо инфлацията е лоша вест не е заради нарастването на цените само по себе си, а заради вредите, които инфлацията нанася върху процеса на формиране на богатство. И това става по следния начин:
Главната функция на парите е като средство за размяна. Те ни позволяват да обменяме нещо, което имаме, за нещо, което желаем.
Преди да случи размяната, индивидът трябва да притежава нещо полезно. което да размени за пари. Щом си осигури нужните пари, той ще може да ги обмени за стоките, които желае.
Но в ситуация, при която парите се създават „от въздуха“, увеличавайки паричното предлагане, тези нови пари не са различни от фалшивите пари.
Фалшификаторът разменя напечатаните пари за стоки, които желае, без самият той да е произвел нищо полезно. Той на практика разменя нищо за нещо.
Той отнема от запаса на истинските стоки, без да допринася по никакъв начин към този запас.
Икономическият ефект на парите, създадени от въздуха, е същият като този на фалшифицирането на пари – води до обедняване на създаващите богатство.
Парите, създадени от въздуха, отклоняват реално богатство към притежателите на новите пари. Това отслабва способността на създаващите богатство да създават богатство и това на свой ред води до отслабване на икономическия растеж.
Макар че нарастването на паричното предлагане води до увеличаване на цените, истинският проблем е в „ефекта на фалшифицирането“. Обмяната на нещо за нищо, както стана ясно, отслабва процеса на образуване на богатство.
Поради тази причина и опитите за борба срещу дефлацията чрез нарастване на паричното предлагане са вредни за процеса на образуване на богатство и следователно за икономиката.
А спадащите цени всъщност са полезни за икономиката, от гледна точка на това, че позволяват на индивидите да закупят повече стоки и услуги в настоящето.
Спадът в (темповете на нарастване) на цените, когато се появи в следствие на срив на балонни дейности, също е добра вест. Колкото по-малко непродуктивни балонни дейности има, толкова по-добре за действителните създатели на богатство и следователно за цялостния запас от истинско богатство.
А ако спадът в общото равнище на цените се случи в следствие на нарастване на общото богатство за определено количество пари, това всъщност са страхотни новини, защото сега много хора могат да извлекат полза от нарастващия запас от истинско богатство.
Заключението, противно на общоприетия възглед, е, че спадът в импулса на нарастване на цените, винаги е добра вест.

Източник:
https://mises.org/library/todays-war-against-deflation-will-make-us-poorer

Споделете: