Пенсионната схема – отдавна фалирала и водеща до катастрофални икономически и демографски последствия

Държавно регулираната пенсионна схема е обречена на фалит и срив от самото си създаване като измамна пирамида. Но освен че дава лъжливи обещания и граби парите на хората, тази порочна манипулативна популист-политическа схема също така оказва и много вредно влияние върху демографията:

И тук, и по света се наблюдава как с течение на времето и десетилетията делът на пенсионерите нараства за сметка на работещите, т.е. на онези, които ги издържат. Така фалитът не само натежава, но и бидейки все по-тежко за издържащите ги…, те намаляват съществено правенето на деца.

Ето как чрез „пенсионната“ схема всъщност пенсионерът става много по-важен от детето и го измества в икономиката.


„Ало“-измамниците харесват това

На снимката по-горе е онагледеният резултат от изграждания в продължение на много десетилетия зомбиращ популизъм на пенсионните схеми, фармафията и… разбира се комунизъмЪ…

А нашите прадеди, живеещи в хармония с природата и при много по-чист въздух, вода, храна и т.н. (т.е. неизмеримо по-висок жизнен стандарт), не са разчитали на държавата за пенсии, а са спестявали мъдро, стопанисвали са имането си мъдро, така че да имат „за черни дни“ и като остареят. А и са работели немалко от тях доста след сегашната „пенсионна възраст“.

Въобще, пенсионното осигуряване да е изцяло свободен и доброволен избор на хората – това е единственият справедлив вариант.

Добрил Русев

Споделете: